Faculty

... ...
Shurui Zhou

Assistant Professor

Graduate Students

... ...
Enmeng Liu

ECE MASc (2021Fall-)

... ...
Jiayi Sun

ECE PhD (2021Fall-)

... ...
Kathy Cheng

MIE MASc (2021Fall-), Co-advised with Prof. Alison Olechowski

... ...
Arjun Sridharkumar

ECE MASc (2022Winter-)

... ...
Rohith Pudari

ECE PhD student (2022Fall-)

... ...
Yash Prakash

MScAC DCS (2022)

... ...
Haoxuan Shi

MScAC DCS (2022)

... ...
Yuxiao(Shawn) Sun

MScAC DCS (2022)

... ...
Peiqi Li

MEng ECE (ECE2500, 2022)

Undergraduate Students

... ...
Zuoyu Wang

DCS (Class of 2023)

... ...
 Shiyuan Zhou

DCS (Class of 2024)

... ...
Minghao Li

ECE (Class of 2025)

... ...
Xinyan He

DCS (Class of 2023)

... ...
Youhai Li 

DCS (Class of 2023)

... ...
Tianyu Zhang 

DCS (Class of 2023)

... ...
Chan Yang

EngSci (Class of 2023)

... ...
Shutong Zhang

ECE (Class of 2024)

Alumni

Undergraduate students

 • Robert Ren, EngSci (Class of 2024), 2022 Summer Intern
 • Chuyun Shen, DCS (Class of 2022), 2022 Summer Intern
 • Quanming Wang, DCS (Class of 2024), 2022 Summer Intern
 • Phil Cuvin, MIE (Class of 2023), 2022 Summer Intern, Co-advised with Prof. Alison Olechowski
 • Laith Hanania, John Perry, Cansin Varol (Forks-Insight, ECE496 Capstone 2021-2022)
 • Abdulnaser Allabwani, Wasif Zulkernine, Phoebe Bugash, Julia Taylor (Code Gram, ECE496 Capstone 2021-2022)
 • Tina Yang (ECE, Class of 2022) 2022Winter, Undergrad thesis
 • Jasmine Zhang (ECE, Class of 2023) 2021 Summer Intern, Co-advised with Prof. Alison Olechowski
 • Tiffany Yeh (ECE, Class of 2022) 2021Fall, Undergrad thesis
 • Sophie Kim (ECE, Class of 2023) 2021 Summer Intern
 • Jimmy Yang (EngSci, Class of 2022) 2021 Summer Intern
 • Yee Man Choi (ECE, Class of 2022) Undergrad thesis, Co-advised with Prof. David Lie
 • Willis Guo (EngSci, Class of 2024) 2021 Summer Intern
 • Vicky Xu (ECE, Class of 2023) 2021 Summer Intern
 • Hamza Dugmag (EngSci, Class of 2024) 2021 Summer Intern
 • Nilofer Hyder (ECE, Class of 2024) 2021 Summer Intern
 • Zihan Chen (ECE, Class of 2023) 2021 Summer Intern
 • Steven Xia (ECE, Class of 2021) Undergrad thesis, Co-advised with Prof. Nicolas Papernot, now PhD student at UIUC
 • Sophie Zou (EngSci, Class of 2021) Undergrad Thesis
 • Andy Zhou (EngSci, Class of 2021) Undergrad Thesis
 • Jiachen Meng (ECE, Class of 2023) Undergrad Research Intern

 • MScAC

 • Ao Tang (2021)
 • Kexin Yan (2021)